Vikingenes båthavn?

Historien om båthavnen går langt tilbake i tid, her kommer litt om historien. La oss et øyeblikk skru tiden langt tilbake: Var det nettopp her våre forfedre vikingene hadde sin havn? En ting kan med sikkerhet sies, Steinbrygga var i flere hundre år landingsplass (den gamle badebrygga) for Bastøy`s befolkning som skulle til Borre kirke, helt fram til nyere tid.

Les mer bryggas historie

Vedtekter & Reglement

Sett deg godt inn i hvilke vedtekter & reglement som gjelder! Foreningen Steinbrygga Båthavn, har til hovedformål å skaffe medlemmene sikker og trygg båtplass. Foreningen skal følge utviklingen og foreta disposisjoner på områder som er til beste for medlemmene.
Les mer om vedtekger og reglement

Vakt & Vedlikehold

Steinbrygga båthavn er tilknyttet godkjent vaktselskap, med direkte utrykkning ved alarm. Hele båthavnen er kameraovervåket med opptaker hos vaktselskapet Det skal hver dag alltid være 2 stk vakter på plass ved Steinbrygga båthavn.
Les mer om vakt og vedlikehold

Nyttig informasjon

Opplagsutstyr

Hei. Nå er det 1. juni og gresset skal være tomt for båter og opplagsutstyr fjernet Husk da at ALT opplagsutstyret SKAL merkes med båtplassnummer og evt telefonnummer og settes på anvist plass. Det som ikke er merket vil bli kastet eller satt på utsiden av båthavna....

les mer

LANDSTRØM

Husk at det IKKE er lov til å ha strøm tilkoblet båten når den ligger på land uten at dere er om bord i båten. Dette på grunn av brannfare. Styre

les mer

Bruk av krana

Hei kjære medlemmer. Alle som bruker krana MÅ påse at den er i låst stilling etter bruk. Hvis ikke vil den gå i stykker

les mer

Steingrygga borre

En moderne havn

Steinbrygga båthavn fremstår i dag som en meget moderne havn, med nødvendige fasiliteter, nye flytebrygger med tilkoblet strøm og vann. Store arbeider/investeringer er gjort i forbindelse med overvåkningsanlegg for hver brygge, havneinnløp og området rundt havnas bygninger.

Steinfyllinger i havneanlegget er opprustet/forsterket og en ekstra bølgebryter er etablert ut mot fjorden. Moloer og steinfyllinger blir hyppig forsterket med nye masser, dette for å hindre utglidning. Et bobleanlagg er etablert i deler av havna.

Kontaktpersoner

Frank Borgersen

Styreleder

Telefon:

E-post: styreleder@steinbrygga.no

Andreas Øverland

Nestleder

Telefon:

Lars Thoresen

Havnesjef

Telefon:

E-post: havnesjef@steinbrygga.no

Hilde Bølstad

Sekretær

 

E-post: sekretaer@steinbrygga.no

Karl O. Fossheim

Assisterende havnesjef

E-post: ass.havnesjef@steinbrygga.no

Kai Thoresen

Vaktsjef

Telefon:

E-post: vaktsjef@steinbrygga.no

Kurth Brekke

Kasserer

Telefon:

E-post: kasserer@steinbrygga.no

Øyving Haug

Materialforvalter 2

Telefon:

Henning Søsæther

materialforvalter 1

Telefon: