Vikingenes båthavn?

Historien om båthavnen går langt tilbake i tid, her kommer litt om historien. La oss et øyeblikk skru tiden langt tilbake: Var det nettopp her våre forfedre vikingene hadde sin havn? En ting kan med sikkerhet sies, Steinbrygga var i flere hundre år landingsplass (den gamle badebrygga) for Bastøy`s befolkning som skulle til Borre kirke, helt fram til nyere tid.

Les mer bryggas historie

Vedtekter & Reglement

Sett deg godt inn i hvilke vedtekter & reglement som gjelder! Foreningen Steinbrygga Båthavn, har til hovedformål å skaffe medlemmene sikker og trygg båtplass. Foreningen skal følge utviklingen og foreta disposisjoner på områder som er til beste for medlemmene.
Les mer om vedtekger og reglement

Vakt & Vedlikehold

Steinbrygga båthavn er tilknyttet godkjent vaktselskap, med direkte utrykkning ved alarm. Hele båthavnen er kameraovervåket med opptaker hos vaktselskapet Det skal hver dag alltid være 2 stk vakter på plass ved Steinbrygga båthavn.
Les mer om vakt og vedlikehold

Nyttig informasjon

LANDSTRØM

Husk at det IKKE er lov til å ha strøm tilkoblet båten når den ligger på land uten at dere er om bord i båten. Dette på grunn av brannfare. Styre

les mer

Bruk av krana

Hei kjære medlemmer. Alle som bruker krana MÅ påse at den er i låst stilling etter bruk. Hvis ikke vil den gå i stykker

les mer

Steingrygga borre

En moderne havn

Steinbrygga båthavn fremstår i dag som en meget moderne havn, med nødvendige fasiliteter, nye flytebrygger med tilkoblet strøm og vann. Store arbeider/investeringer er gjort i forbindelse med overvåkningsanlegg for hver brygge, havneinnløp og området rundt havnas bygninger.

Steinfyllinger i havneanlegget er opprustet/forsterket og en ekstra bølgebryter er etablert ut mot fjorden. Moloer og steinfyllinger blir hyppig forsterket med nye masser, dette for å hindre utglidning. Et bobleanlagg er etablert i deler av havna.

Kontaktpersoner

Frank Borgersen

Styreleder

Telefon:

E-post: styreleder@steinbrygga.no

Andreas Øverland

Nestleder

Telefon:

Lars Thoresen

Havnesjef

Telefon:

E-post: havnesjef@steinbrygga.no

Hilde Bølstad

Sekretær

 

E-post: sekretaer@steinbrygga.no

Karl O. Fossheim

Assisterende havnesjef

E-post: ass.havnesjef@steinbrygga.no

Kai Thoresen

Vaktsjef

Telefon:

E-post: vaktsjef@steinbrygga.no

Kurth Brekke

Kasserer

Telefon:

E-post: kasserer@steinbrygga.no

Øyving Haug

Materialforvalter 2

Telefon:

Henning Søsæther

materialforvalter 1

Telefon: