Hei. Nå er det 1. juni og gresset skal være tomt for båter og opplagsutstyr fjernet

Husk da at ALT opplagsutstyret SKAL merkes med båtplassnummer og evt telefonnummer og settes på anvist plass.

Det som ikke er merket vil bli kastet eller satt på utsiden av båthavna.

Styret

Kontaktpersoner

Frank Borgersen

Styreleder

Telefon:

E-post: styreleder@steinbrygga.no

Andreas Øverland

Nestleder

Telefon:

Lars Thoresen

Havnesjef

Telefon:

E-post: havnesjef@steinbrygga.no

Hilde Bølstad

Sekretær

 

E-post: sekretaer@steinbrygga.no

Kai Thoresen

Vaktsjef

Telefon:

E-post: vaktsjef@steinbrygga.no

Kurth Brekke

Kasserer

Telefon:

E-post: kasserer@steinbrygga.no

Øyving Haug

Ass havnesjef og materialforvalter 1

Telefon:

Henning Søsæther

materialforvalter 2

Telefon: