Kontakt oss

  Postadresse : Steinbrygga Båthavn Postboks 11 3199 Borre

  Steinbrygga båthavn fremstår i dag som en meget moderne havn, med nødvendige fasiliteter, nye flytebrygger med tilkoblet strøm og vann. Store arbeider/investeringer er gjort i forbindelse med overvåkningsanlegg for hver brygge, havneinnløp og området rundt havnas bygninger. Steinfyllinger i havneanlegget er opprustet/forsterket og en ekstra bølgebryter er etablert ut mot fjorden. Moloer og steinfyllinger blir hyppig forsterket med nye masser, dette for å hindre utglidning. Et bobleanlagg er etablert i deler av havna.

  Kontaktpersoner

  Frank Borgersen

  Styreleder

  Telefon:

  E-post: styreleder@steinbrygga.no

  Andreas Øverland

  Nestleder

  Telefon:

  Lars Thoresen

  Havnesjef

  Telefon:

  E-post: havnesjef@steinbrygga.no

  Hilde Bølstad

  Sekretær

   

  E-post: sekretaer@steinbrygga.no

  Kai Thoresen

  Vaktsjef

  Telefon:

  E-post: vaktsjef@steinbrygga.no

  Kurth Brekke

  Kasserer

  Telefon:

  E-post: kasserer@steinbrygga.no

  Øyving Haug

  Ass havnesjef og materialforvalter 1

  Telefon:

  Henning Søsæther

  materialforvalter 2

  Telefon: