Hei kjære medlemmer.

Alle som bruker krana MÅ påse at den er i låst stilling etter bruk. Hvis ikke vil den gå i stykker

Kontaktpersoner

Frank Borgersen

Styreleder

Telefon:

E-post: styreleder@steinbrygga.no

Andreas Øverland

Nestleder

Telefon:

Lars Thoresen

Havnesjef

Telefon:

E-post: havnesjef@steinbrygga.no

Hilde Bølstad

Sekretær

 

E-post: sekretaer@steinbrygga.no

Kai Thoresen

Vaktsjef

Telefon:

E-post: vaktsjef@steinbrygga.no

Kurth Brekke

Kasserer

Telefon:

E-post: kasserer@steinbrygga.no

Øyving Haug

Ass havnesjef og materialforvalter 1

Telefon:

Henning Søsæther

materialforvalter 2

Telefon: