Kranreglement

Bruk av kran skjer på egen regning og riskio!
Maks 3 tonn ! Sett deg godt inn i reglementet før kranen taes i bruk.

Ansvar:

Bruk av kran skjer på egen regning og risiko.
Skader som påføres brygger, kran eller båter må erstattes av den eller dem som har forårsaket skaden, og er båtforeningen uvedkommende.
Medlemmer av foreningen kan benytte krana avgiftsfritt, eller mot den pris som eventuelt måtte bli fastsatt av årsmøtet, kun for egen båt eller utstyr.

§ 6 Havnereglementet.

Plassen på nordre side av krana er avsatt til opptak og utsetting. Opphold på denne må være så kort som mulig.

På sørsiden kan kortvarige reparasjoner foretas etter avtale med havnesjefen.

Det er forbudt å ferdes med lastebil/mobilkran på krankaia. Ved bruk av lastebil/mobilkran ved utsetting/opptak brukes anvist plass på nordsiden av krankaia.

Bruk av stropper.

Båt må ikke henge i stroppene uten at eier er til stede. Den som bruker krana er pliktig til å kontrollere før det løftes at det ikke er skader på løftestropp. Etter bruk av løftestroppene skal disse skylles i ferskvann i den blå dunken som står plassert ved kran bua før de henges tilbake på plass i kran bua. Saltvann tærer på stroppene og reduserer levetid og styrke.
– Løft.

Det er ikke tillat å bruke krana til å trekke med. Den skal bare brukes til løft.

Utsatt båt

Utsatt båt må forhales fra krankaia straks.

Strøm.

Husk å slå av strømmen til krana etter bruk.

Liggetid

Liggetid på kaias søndre side etter avtale med havnesjefen. (Maks 3 dager)
Eier noterer navn, tlf. plass nr. og forventet liggetid i permen på kran bua