Steinbrygga Båthavn Vikingenes båthavn ?

Historien om båthavnen går langt tilbake i tid, her kommer litt om historien. La oss et øyeblikk skru tiden langt tilbake: Var det nettopp her våre forfedre vikingene hadde sin havn? En ting kan med sikkerhet sies, Steinbrygga var i flere hundre år landingsplass (den gamle badebrygga) for Bastøy`s befolkning som skulle til Borre kirke, helt fram til nyere tid.

La oss et øyeblikk skru tiden langt tilbake: Var det nettopp her våre forfedre vikingene hadde sin havn? En ting kan med sikkerhet sies, Steinbrygga var i flere hundre år landingsplass (den gamle badebrygga) for Bastøy`s befolkning som skulle til Borre kirke, helt fram til nyere tid.

Det har alltid ligget båter langs stranda på Borre enten med landfeste eller på svai.

Arbeidet med dagens båthavn startet umiddelbart etter krigen. Tyskerne hadde plassert stridsvognshindere over de åpne områdene fra Borre kirke ned mot stranda. Det var store steiner som opprinnelig kom fra Nykirke. Da krigen var slutt skulle steinene fjernes. Ved hjelp av skinneganger og traller ble noen av steinene fraktet ned til stranda, hvor noen ble kjørt ut i vannet som en begynnelse på en molo.Dessverre ble det meste av steinene liggende igjen på stranda i flere år, til stor ergrelse for stedets befolkning.

Det var usikkerhet om hvem som eide steinene, det ryktes at en privatmann hadde kjøpt de av Direktoratet for fientlig eiendom.Beboerne i Borre hadde i lengre tid ønsket seg en permanent molo og så de store steinene velegnet til dette formålet.Planer om et moloanlegg ble først drøftet av noen ildskjeler og senere tatt opp i Kirkebakken Vel. Etter påtrykk kjøpte Borre kommune steinene i 1948 og arbeidet/planene med båthavn kunne starte.

Det som i dag kalles søndre molo ble bygd, senere forlenget. I begynnelsen var fortøyningene enkle med et landfeste til steinmoloen og en pel slått ned i vannet. Det skulle ikke så mye til for båtparken bedstod av to snekker, tunjoller og flatbunner.

Båthavna har gjennom årene blitt utviklet og utvidet til det den er i dag.

Var det nettopp her våre forfedre vikingene hadde sin havn? En ting kan med sikkerhet sies, Steinbrygga var i flere hundre år landingsplass (den gamle badebrygga) for Bastøy`s befolkning som skulle til Borre kirke, helt fram til nyere tid.

Kontaktpersoner

Frank Borgersen

Styreleder

Telefon:

E-post: styreleder@steinbrygga.no

Andreas Øverland

Nestleder

Telefon:

Lars Thoresen

Havnesjef

Telefon:

E-post: havnesjef@steinbrygga.no

Hilde Bølstad

Sekretær

 

E-post: sekretaer@steinbrygga.no

Kai Thoresen

Vaktsjef

Telefon:

E-post: vaktsjef@steinbrygga.no

Kurth Brekke

Kasserer

Telefon:

E-post: kasserer@steinbrygga.no

Øyving Haug

Ass havnesjef og materialforvalter 1

Telefon:

Henning Søsæther

materialforvalter 2

Telefon: