Steinbrygga

Steinbrygga båthavn ligger i idylliske omgivelser i Borre.

Du finner oss vis a vis Borrestranda og Borre Camping.
Postadresse : Steinbrygga Båthavn Postboks 11 3199 Borre

Steinbrygga båthavn fremstår i dag som en meget moderne havn, med nødvendige fasiliteter, nye flytebrygger med tilkoblet strøm og vann. Store arbeider/investeringer er gjort i forbindelse med overvåkningsanlegg for hver brygge, havneinnløp og området rundt havnas bygninger.

Steinfyllinger i havneanlegget er opprustet/forsterket og en ekstra bølgebryter er etablert ut mot fjorden. Moloer og steinfyllinger blir hyppig forsterket med nye masser, dette for å hindre utglidning. Et bobleanlagg er etablert i deler av havna.

Kontaktpersoner

Frank Borgersen

Styreleder

Telefon:

E-post: styreleder@steinbrygga.no

Andreas Øverland

Nestleder

Telefon:

Lars Thoresen

Havnesjef

Telefon:

E-post: havnesjef@steinbrygga.no

Hilde Bølstad

Sekretær

 

E-post: sekretaer@steinbrygga.no

Kai Thoresen

Vaktsjef

Telefon:

E-post: vaktsjef@steinbrygga.no

Kurth Brekke

Kasserer

Telefon:

E-post: kasserer@steinbrygga.no

Øyving Haug

Ass havnesjef og materialforvalter 1

Telefon:

Henning Søsæther

materialforvalter 2

Telefon: