Vakt og Sikkerhet

 

Steinbrygga båthavn er tilknyttet godkjent vaktselskap, med direkte utrykning ved alarm. Hele båthavnen er kameraovervåket med opptaker hos vaktselskapet. Det er hver kveld alltid 2 stk. på vakt på Steinbrygga båthavn.

NB! Vaktlistene er nå sendt ut pr mail. Har du ikke mottat mail. Skjekk først søplepostmappa. Hvis den ikke er der tar du kontakt med vaktsjefen

OG KRYSS AV DIN VAKT PÅ KALENDEREN

Vaktordningen gjelder alle som har rett til båtplass herunder:

  • Medlemmer med fast plass, med eller uten båt ute og Sommerleiere
  • Enkelte er pålagt en ekstra vakt for å fylle vaktlista.
  • Vaktlista er sendt ut på MAIL til medlemmene i mars og se om du har ekstravakt i år.

Legg merke til at for å få lista til å gå opp kommer ikke alltid alle båtplassnummer i rekkefølge, sjekk derfor hele lista for å se om du har to vakter. Plassnummer med ekstravakt er lagt inn i vaktlista med uthevet skrift og dato for begge vaktene. Sommerleie er også lagt inn med uthevet skrift.

Sommerleie skal gå egen båtvakt i tillegg til den som leier plassen fast

Listene er basert på den enkeltes Plassnummer pr. 1.feb 2020, har du byttet plass etter denne datoen skal du gå vakt i henhold til vedlagt vaktliste

Vaktene må møte presis. Ved for sent fremmøte må gebyret betales. Vaktene må selv sørge for innbyrdes bytting. Følgende har sagt seg villig til å ta vakter for andre mot en godtgjørelse som avtales innbyrdes mellom partene: Hans Jørgen Martinsen Mob. 92 29 38 52, Bjørn Lohne Telf. 330 81701, Kari Langaas 911 15 009, Steinar Nygaard-Andersen 984 80 350 eller Marte Bergan Smørdal 466 14 858

KRYSS AV DIN VAKT PÅ KALENDEREN

  • Gebyr for ikke fremmøte til vakt er kr 2000,-
  • Ytterligere opplysninger om vaktordningen er gitt i vaktpermen som ligger i klubbhuset.
  • Den som stiller på vakt, må ha fylt 18 år.
  • Medlemmer som kommer inn med båt eller forlater havna etter mørkets frembrudd, skal melde seg for vaktene, det samme gjelder de som overnatter i båten

Medlemmer av vaktkomiteen: Opplåsere 2022

Vaktsjef: Kai Thoresen Tlf: 997 29 672
e-post:  vaktsjef@steinbrygga.no