Vaktreglement for vakt i Steinbrygga båthavn.

KRYSS AV DIN VAKT PÅ KALENDEREN ELLER LAGRE DEN PÅ MOBILEN DIN!

Samtlige medlemmer plikt til å stille på vakt.

Vaktene må møte innen kl.21.30, forsinkelsen meldes til havnekontoret kl.21.30 ( Tel. 33081629 ). Etter kl.21.45 ilegges gebyr hvis ikke annet er avtalt med dagens vaktleder eller vaktsjef.

Gule vaktvester skal bæres under vakttiden

Vaktene kan bytte sin vakt. Dette må ordnes blant medlemmene seg imellom

Det er FRIVILLIGE som påtar seg å steppe inn som reserver. Navn står på vaktbrevets vedlagt mail ang vakt for sesongen og under vaktplan. Det presiseres at bytte er en sak mellom to personer og angår ikke styret. Det viktige er at det er vakter tilstede i henhold til regelverket. Det presiseres at godtgjørelse og oppgjør til reservevakt er en sak mellom reservevakt og den person som har engasjert reservevakt til å ta vakten for seg, reservevakten kan ikke fremme krav om godtgjørelse til styret for utført vakt.

Vaktene plikter å ha kontroll med ferdselen i havna og gå runder sammen med ulike mellomrom på moloer og pirer.

Bruker av havna plikter å melde seg for vaktene for å lette vaktenes oppsyn med ferdselen

All unormal ferdsel i havna skal noteres mest mulig detaljert i vaktprotokollen

Vaktene innkrever gebyr og utferdiger kvittering for bruk av gjesteplasser, inndrevet gebyr noteres i vaktprotokollen

Vaktene sørger for orden og renhold i vaktrommet, søppel plukkes innenfor båthavnas område, plenen klippes ved behov, traktorklipperen står i bua i tilknytning til vaktrommet

Beruselse på vakt skal ikke forekomme

GOD VAKT