Søknad om båtplass, sommerleie og vinterleie.

Alle som søker sommerleie eller fastplass/medlemskap må sende inn søknadskjema. Ufullstendige søknader blir ikke behandlet. Søkere må oppgi om det er sommerleie/vinterleie eller medlemskap med fastplass som ønskes. Båten må være registrert i Båtregistret for å få plass.
Vi har følgende plasser: A – B – C – D – E.

OBS Havnas DYBDE er ca 1,5 meter.

A. 4 meter bommer (uten gangbaner).

B. 5 meter bommer (med gangbaner).

C. 6 meter bommer (med gangbaner).

D. 8 meter bommer (med gangbaner).

E. 10 meter bommer (med gangbane).

Maks lengde på båt er: Maks skrogutstikk bak bommer er 1,5 meter. Inkludert fastmontert utstyr. Maks lengde i havna er 34 fot på de største plassene.

Båtens størrelse i forhold til plass type er beskrevet i Havnereglementet.

Skal du ha fastplass så må du krysse av for medlemskap også viss du ikke er medlem fra før. Medlemskap må tegnes og betales for å få fastplass.

Denne søknaden blir behandlet på førstkommende styremøte, alle søkere som blir tildelt plass etter behandling i styret blir tilskrevet.

Ved bytte til større eller mindre plass. Medlemmer som søker endring av plass må betale for ny plass. Den plassen du flytter fra blir refundert når ny leier har betalt inn innskuddet på din gamle plass.

Søknadskjema fastplass/medlemskap eller sommerleie i Word format vedlagt som link til høre på siden.


  Søker må oppgi om det er ønske om:

  Kontaktpersoner

  Frank Borgersen

  Styreleder

  Telefon:

  E-post: styreleder@steinbrygga.no

  Andreas Øverland

  Nestleder

  Telefon:

  Lars Thoresen

  Havnesjef

  Telefon:

  E-post: havnesjef@steinbrygga.no

  Hilde Bølstad

  Sekretær

   

  E-post: sekretaer@steinbrygga.no

  Kai Thoresen

  Vaktsjef

  Telefon:

  E-post: vaktsjef@steinbrygga.no

  Kurth Brekke

  Kasserer

  Telefon:

  E-post: kasserer@steinbrygga.no

  Øyving Haug

  Ass havnesjef og materialforvalter 1

  Telefon:

  Henning Søsæther

  materialforvalter 2

  Telefon: