Endringsmelding

  Bytte plass pga. endret størrelse på båt. Registreres etter søknads dato
  Bytte til ny plass, samme størrelse. Registreres etter søknads dato
  Jeg skal ikke benytte min båtplass i sesongen og skal bare betale halv årsavgift


  Jeg skal ikke benytte min båtplass i perioden:  Medlemskap

  Oppsigelse (utmelding)
  Endre til passiv medlem


  Tralleplass

  Ny avtale tralle
  Avslutte avtale tralle


  Jeg har lest Steinbrygga Båthavns vedtekter og havnereglement

  Kontaktpersoner

  Frank Borgersen

  Styreleder

  Telefon:

  E-post: styreleder@steinbrygga.no

  Andreas Øverland

  Nestleder

  Telefon:

  Lars Thoresen

  Havnesjef

  Telefon:

  E-post: havnesjef@steinbrygga.no

  Hilde Bølstad

  Sekretær

   

  E-post: sekretaer@steinbrygga.no

  Kai Thoresen

  Vaktsjef

  Telefon:

  E-post: vaktsjef@steinbrygga.no

  Kurth Brekke

  Kasserer

  Telefon:

  E-post: kasserer@steinbrygga.no

  Øyving Haug

  Ass havnesjef og materialforvalter 1

  Telefon:

  Henning Søsæther

  materialforvalter 2

  Telefon: