Vedlikeholds kvelder 2022

Det er viktig at alle bidrar for at vi skal ha en trygg båthavn samt en hyggelig atmosfære. Kan du ikke møte på tildelt dag MÅ du bytte internt med noen andre medlemmer som skal på vedlikeholdskveld en annen dato . Aktivitetens varighet ca 3 timer og starter kl. 17:00. Dersom medlemmene skulle ønske å gjøre en ekstra innsats er de hjertelig velkommen til de andre datoene også!.

Vedlikeholdskvelder 2022

Husk å registrere deg hos styret ved oppmøte.

Av vedlikeholdsarbeid kan nevnes, rensing av pongtonger, maling, vanlig vedlikehold av brygger, hus og områder. Benytt sjansen til å bli bedre kjent med medlemmer av båthavna!

Dersom du ikke stiller på Vedlikehold vil det bli sendt faktura på kr 2000.-